Αλκυόνα
Common Kingfisher
Μελισσοφάγος
European Bee-eater
Χαλκοκουρούνα
European Roller
Τσαλαπετεινός
Hoopoe
Συκοφάγος
Golden Oriole