Περί φωτογραφίας φύσης και άγριας ζωής

  Με τον όρο "άγρια ζωή" εννοούμε τα είδη πανίδας και χλωρίδας που ζουν και αναπαράγονται ελεύθερα στη φύση, πέρα από κάθε είδους ανθρώπινο έλεγχο. Κατοικίδια ή οικόσιτα ζώα καθώς και καλλιεργούμενα φυτά δεν ανήκουν στην άγρια ζωή, καθώς η ύπαρξη τους είναι αποτέλεσμα χιλιετιών ανθρώπινης παρέμβασης. Τέτοια είδη δεν αφορούν στην παρούσα ιστοσελίδα. Συνειδητά εξαιρέθηκαν μόνο ο Νεροβούβαλος του Στρυμώνα και ο Ελληνικός ποιμενικός της Πίνδου, λόγω της ιδιαιτερότητας τους και επειδή "δένουν" αρμονικά με το Ελληνικό φυσικό τοπίο.

  Η φωτογραφία φύσης -που έχει γίνει πολύ της μόδας τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως- δεν θεωρείται τόσο "τέχνη" όσο κυρίως "αποτύπωση" και γενικά ως αποτέλεσμα τουλάχιστον στην χώρα μας, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολύ κόσμο.

  Για να έχει αισθητικό αποτέλεσμα, απαιτεί προσήλωση και υπομονή. Ειδικά στη φωτογραφία άγριας ζωής, δεν πρέπει η φωτογράφιση να γίνεται με την εμμονή της συλλογής ειδών. Και αυτό ισχύει για κάθε κατηγορία άγριας ζωής, συμπεριλαμβανόμενης και της χλωρίδας!

  Σε αντίθεση με άλλα πιο "δημοκρατικά" είδη φωτογραφίας (όπως για παράδειγμα η φωτογραφία δρόμου), η φωτογραφία φύσης και άγριας ζωής έχει πιο "ταξικό" χαρακτήρα καθώς απαιτεί -για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά- πολύ ελεύθερο χρόνο και οικονομική επάρκεια, όχι τόσο για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού, όσο για την ευχέρεια να χρηματοδοτηθούν ταξίδια όπου και όσο συχνά χρειάζεται.

  Ο Κεν Ρόκγουελ γράφει: " Δεν υπάρχουν επαγγελματίες φωτογράφοι φύσης. Όλοι τους, είτε έχουν πρωϊνή εργασία, είτε συντηρούνται από τις γυναίκες τους." - Κεν Ρόκγουελ : Οι επτά κατηγορίες φωτογράφων

  Όσον αφορά στους ηθικούς κανόνες στη φωτογραφία άγριας ζωής, η πράξη συνήθως διαψεύδει τη θεωρία, ανεξαρτήτως του τι δηλώνεται. Τα περί "αποφυγής όχλησης" είναι υποκρισία, αφού ακόμα και η προσέγγιση στις αποστάσεις λήψης, συνιστά εξ ορισμού όχληση όχι μόνο για την πανίδα αλλά ενίοτε ακόμα και για την ..χλωρίδα! Γενικά ο μέσος φωτογράφος φύσης δεν θα διστάσει να εφαρμόσει οποιαδήποτε πρακτική θα του εξασφαλίσει μια "καλή" φωτογραφία.