Αρτέμης
Cory's Shearwater
Μύχος
Levantine Shearwater
Λεπτόραμφος Γλάρος
Slender-billed Gull
Ασημόγλαρος της Κασπίας
Caspian Gull
Γελογλάρονο
Gull-billed Tern
Καρατζάς
Caspian Tern
Χειμωνογλάρονο
Sandwich Tern
Ποταμογλάρονο
Common Tern
Νανογλάρονο
Little Tern
Μουστακογλάρονο
Whiskered Tern
Μαυρογλάρονο
Black Tern
Μεσογ. Ασημόγλαρος
Yellow-legged Gull
Αργυρογλάρονο
White-winged Tern
Μελανόγλαρος
Les. Black-backed Gull
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Black-headed Gull
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Mediterranean Gull
Ψαρόγλαρος
Pallas's Gull
Θυελλόγλαρος
Mew Gull
Αιγαιόγλαρος
Audouin's Gull