6
 

Κίσσα
Eurasian Jay
Καρακάξα
Black-billed Magpie
Κάργα
Eurasian Jackdaw
Χαβαρόνι
Rook
Σταχτο/Μαυροκουρούνα
Hooded/Carrion Crow
Κόρακας
Common Raven
Κιτρινοκαλιακούδα
Yellow-billed Chough
Κοκκινοκαλιακούδα
Red-billed Chough