Ήταυρος
Great Bittern
Μικροτσικνιάς
Little Bittern
Γελαδάρης
Cattle Egret
Πορφυροτσικνιάς
Purple Heron
Αργυροτσικνιάς
Great Egret
Λευκοτσικνιάς
Little Egret
Σταχτοτσικνιάς
Grey Heron
Κρυπτοτσικνιάς
Squacco Heron
Μαυροπελαργός
Black Stork
Λευκοπελαργός
White Stork
Χαλκόκοτα
Glossy Ibis
Χουλιαρομύτα
Eurasian Spoonbill
Γερανός
Common Crane
Νυχτοκόρακας - Black-
crowned Night Heron
Ιερή ίβις
Sacred Ibis
Φοινικόπτερο
Greater Flamingo