Κορμοράνος
Great Cormorant
Pygmy Cormorant, Λαγγόνα
Λαγγόνα - Pygmy Cormorant
Ροδοπελεκάνος
White Pelican
Dalmatian Pelican, Αργυροπελεκάνος
Αργυροπελεκάνος
Dalmatian Pelican
Θαλασσοκόρακας
Shag