Anser erythropus - Νανόχηνα - Lesser White-fronted Goose