Αγριοπερίστερο
Rock Pigeon
Δεκαοχτούρα
Eurasian Collared Dove
Τρυγόνι
European Turtle Dove
Κούκος
Common Cuckoo
Μαυροσταχτάρα
Common Swift
Ωχροσταχτάρα
Pallid Swift
Βουνοσταχτάρα
Alpine Swift
Νανοσταχτάρα
Little Swift
Ορτύκι
Quail
Πετροπέρδικα
Rock Partridge
Νησοπέρδικα
Chukar
Καμπίσια πέρδικα
Grey Partridge
Φασσοπερίστερο
Stock Pigeon
Φάσσα
Wood Pigeon
Παπαγάλος Μοναχός
Monk Parakeet
Φασιανός
Common Pheasant
Πράσινος παπαγάλος
Rose-ringed Parakeet