Λαμπροβούτι
Black-throated Diver
Νανοβουτηχτάρι
Little Grebe
Σκουφοβουτηχτάρι
Great Crested Grebe
Μαυροβουτηχτάρι
Black-necked Grebe
Νεροκοτσέλα
Water Rail
Μικροπουλάδα
Little Crake
Νερόκοτα
Common Moorhen
Φαλαρίδα
Common Coot